CHANCE NOVEMBER

Pev Kolej, Avrupa Birliği Erasmus+ programının CHANCE projesi kapsamında, Hollanda’dan Het Erasmus School öğretmenlerini projemizin ortakları olarak ağırladı. Projenin ortak amacı, göçmen kökenli öğrencilerin eğitim sistemi içindeki dahil edilme düzeyini artırmaktır. Bu projenin ilk aşaması Mayıs ayında gerçekleşti. Pev Kolej öğretmenleri, Hollanda’daki Het Erasmus School’u ziyaret etti ve International Transition Class (ISK) sınıfını gezerek deneyim ve görüşlerini paylaştılar. Bu ikinci ziyaret sırasında, Pamukkale İlçe Müdürü Mehmet ÇİMEN ve Hacı İbrahim Cin Ortaokulu da ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde, projenin çerçevesinde örnek dersler yapıldı ve projenin ilerlemesi ve süreci üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Karşılama ve Program

Programın ve elde edilecek sonuçların açıklandığı bir tanıtım toplantısının ardından, Eğitim Direktörü Mehmet Çimen’in ofisini ziyaret ettik. Tarihî merkezde bir restoranda öğle yemeğinin ardından, Pev Kolej’in kardeş okulu olan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu ziyaret edildi, burada mülteci öğrenciler de bulunmaktaydı. Programın bir parçası olarak, Hollanda’dan gelen öğretmenler matematik ve müzik derslerine misafir oldular. Derslerin ardından bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve otelimize dönüldü. 9 Kasım’da, Het Erasmus ISK öğretmenleri sabah 09.00’da Pev Kolej öğretmenleri ve öğrencilere ders verdiler. Kısa bir aranın ardından, Pev Kolej öğretmenleri de Müzik ve Robotik dersleri verdi. Öğretmenler derslere katılırken, yönetim ekibi TPM2 için bir araya geldi. Thomas bu toplantıya online olarak katıldı. Değerlendirme toplantısında, Het Erasmus öğretmenleri, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu’ndaki mülteci çocuklarla konuşmak istediklerini belirttiler, bu nedenle öğrencilerle bir görüşme düzenlendi. Bu toplantı sırasında ayrıca web sitesi için kayıtlar yapıldı. Değerlendirme toplantısından sonra ekip, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu’na giderek mülteci öğrencilerle konuştular, ardından Het Erasmus ekibi Pamukkale’yi ziyaret etti. Veda yemeği için saat 19.30’da buluşuldu. Yemekte, Vakıf Başkanı Hasan Kazdağlı ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İyilikçi de bulunuyordu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyareti

Türkiye’de Eğitim Bakanlığı’nın temsilcileri illerde ve ilçelerdeki Eğitim Müdürlükleri’nde bulunmaktadır. Bu müdürlükler, bakanlığın politikaları, stratejik planları, mevzuatı ve programlarını yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmekle görevlidir. Pev Kolej ve ortak okulu olan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlıdır. Hollanda’dan Het Erasmus School ve Denizli’den Pev Kolej’in yöneticileri ve öğretmenleri, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇİMEN’i ziyaret etti. Bu ziyarette, projemize dair bilgi alışverişi yapılarak mültecilere eğitim veren uzmanların gelişimine katkı sağlayan bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, bu projenin tamamlanmasının ardından olası yeni projeler üzerine tartışmalar yapıldı.

Hacı İbrahim Cin Ortaokul Ziyareti (+değerlendirme)

Hacı İbrahim Cin Ortaokulu, Pev Kolej’in kız kardeş okulu, kısa bir tanıtım turunun ardından matematik ve müzik dersleri gerçekleştirdi. Amacımız, mültecilerin de bulunduğu sınıflarda nasıl ders verildiğini göstermektir. Değerlendirme toplantısında, Hollanda ve Türk eğitim sistemleri arasındaki farklar ve ortaya çıkan zorluklar tartışıldı. Hollanda’da vurgu dil öğrenimi ve sosyal becerilere yapılırken, geniş bir bütçe, özel geçiş sınıfları ve belediyenin gözetiminde zorunlu eğitim bulunmaktadır; öğrenci devam kayıtlarını tutma sorumluluğu da belediyeye aittir. Türkiye’de ise yeni gelenler, önceki özel program sona erdiğinden dolayı özel bir programa dahil edilmeden düzenli sınıflara yerleştirilmektedir. Yüksek devamsızlık oranları, öğrencilerin takibinde yaşanan zorluklar ve belediye tarafından sınırlı denetim, Hollanda sistemine kıyasla bazı dikkat çeken zorluklardır. Türkiye’de uzun süre kalan öğrencilerin farklı beklentilere ve uyum seviyelerine sahip olduğu da dikkat çeken bir noktadır. Hollanda’da göçmen öğrencilerin daha az finansal sorun yaşadığı, Türkiye’de ise düşük gelirli göçmen ailelerinin çocuklarını çalışmaya zorunda kaldığı göze çarpmaktadır. Hem Hollanda hem de Türkiye’deki okullar genellikle ek finansman eksikliğinden dolayı ek zorlukları tercih etme eğilimindedir. Türkiye’de tekrar sınıfta bırakma olanağının olmaması, değerlendirme ve cezalandırmayı zorlaştırırken, Türk okullarının bu öğrencileri yine de aynı şekilde hoş karşılamayı hak ettiği önemli bir vurgudur. Türk tarafından yapılan mali sorular, Hollanda’daki öğrenci ve ailelerin yeterli gelire sahip olup olmadığı konusundaki endişeleri yansıtmaktadır; bu sorular, sosyal yardım alındığını gösteren yanıtlarla çözülmüştür. Kısacası, bu hikaye, bireysel farklılıkları kabul etmenin ve zorluklara rağmen okulların ve öğretmenlerin olumlu katılımının önemini vurgular.

TPM2

 Bir araya gelen ekip, proje ilerlemesini değerlendirmek ve önemli kararlar almak için bir toplantı düzenledi. Erasmus+ tarafından yapılan izleme ziyareti ve harici uzmanın önceki yorumları üzerine, projenin ikinci ve üçüncü ziyaretlerinin değerlendirmesi için ‘internet tabanlı değerlendirme formları’ kullanma kararı alındı. Bu, katılımcıların deneyimlerini daha sistemli bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyacaktır. Ekip ayrıca ‘Erasmus+ School Education Platform’una kaydolma kararı aldı. Bu platform, projenin aktif bir şekilde tanıtılmasını ve paylaşılmasını mümkün kılacaktır. Bu kayıt, projenin sadece kaydını tutmakla kalmayıp, aynı zamanda aktif tanıtımını teşvik etmek amacını taşımaktadır. Proje, Almelo’da çocuklarla ilgili geri bildirim ve görüşleri değerlendirmek için yapılan toplantılarla zenginleştirildi. Denizli ziyareti sırasında, Hacı İbrahim Cin Okulu’ndaki grup toplantıları, bu önemli paydaşlarla daha derin etkileşim sağlamak amacıyla daha fazla olanak tanımalıdır. Karar alıcılarla kişisel görüşmeler, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Okul Müdürü Sacit ÖZTEPE ve Yardımcı Müdür Cem ATACAN gibi önemli figürlerin projenin karar alma sürecine etkin olarak dahil olmalarını sağlar. Projenin sona ermesi anında ‘Mobility Tool’ ve ‘Proje Sonuçları’ bölümlerinin tamamlanması önemlidir. Temel sonuçlar zaten yüklenmiş olmasına rağmen, bu bilgilerin paylaşılabilir ve erişilebilir olması için çaba sarf edilmeye devam edilecektir. Yenilenmiş web sitesi, projeye etkileşimi artırmak ve geniş bir kitleye ulaşmak için önemli bir adımdır. Her ortak, kendi web sitelerine projenin bir bağlantısını eklemeyi kabul etti, böylece bilgi daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ikinci bir bülten, projenin mevcut durumu hakkında önemli bilgiler içerecek. Denizli’deki olayların ve projenin tarihçesini gösteren kısa filmler, projenin yaşamını ve başarılarını paylaşmanın güçlü araçları olacaktır. PEV Kolej tarafından hazırlanan bir elektronik broşür, projenin hikayesini, amaçlarını ve başarılarını içerecek ve geniş bir kitleye web sitesi ve ‘Erasmus+ School Education Platform’ aracılığıyla sunulacaktır. Toplantıda bütçe ve idari konular da ele alındı. Mevcut durumun güncellemesi, projenin plana uygun ilerlediğini gösterdi. Ortaklar, projenin son aşamasında bütçelerini nasıl yönetmek istediklerine dair kararlar aldılar. Ayrıca, öğretmenlerin Hacı İbrahim Cin Okulu öğrencileriyle konuşmak istediğini ve hemen bir buluşma ayarlandığını tartıştılar. Son olarak, araştırma raporu konseptinin paylaşılması, projenin teorik temelini anlamanın önemli bir adımıydı. Ivo’nun eklemeleriyle konsept raporunun, Denizli ziyaretinin etkisini ve sonuçlarını daha detaylı bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır. Bu toplantı, projeyi başarıyla sürdürmek ve gelecekteki adımları planlamak için bir dizi kararı içeriyordu. Ekip, projelerini başarıyla tamamlamak için birlikte çalışıyor.

Dersler

Erasmus öğretmenleri, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu’nda Müzik ve Matematik derslerini gözlemlediler. Robotik ve Müzik derslerinde ise dilini bilmeden bir konuyu anlamaya ve uygulamaya çalışmalarını istedik. Bu süreçte sınıf kurallarına uymaları gerektiğini vurguladık. Öğretmenler, bu deneyimin stresli olduğunu ve beden dilinin, yüz ifadelerinin, tonlamaların ve uygulamalı anlatımın ne kadar önemli olduğunu tekrar fark ettiklerini ifade ettiler.  Erasmus öğretmenlerinin verdiği derslerde, konuşulan dili hiç bilmeyen çocuklara açıklama yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Mülteci öğrencilerle sohbet

Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki küçük gruplu sohbetler, öğrencilerin anlattıklarından sonra öğretmenlerin kafalarındaki durumu daha da netleştirdi. Türkiye’deki çoğu öğrencinin doğdukları yer olması, dil sorununu kısmen ortadan kaldırdı. Ancak Türkiye’ye sonradan gelen öğrenciler için bu sorun devam ediyor ve bilmedikleri bir ülkenin diline sahip olmadan yaşlarına göre sınıflara ayrılıyorlar. Başlangıçta dil becerileri için çeşitli projeler ve dersler verildi, ancak bu sistemli bir şekilde yapılmadığı için durum devam ediyor. Öğrenciler, yaşadıkları ortak sorunun kabul görmekle ilgili olduğunu belirttiler.

 Değerlendirme

Değerlendirme toplantısının ilk etabında katılımcılar genel anlamda olumlulardı. Özellikle derse giren öğretmenler yaşadıkları zorluklar karşısında göç eden çocukların sınıfta yaşadıklarını daha iyi anladıklarını dile getirdiler. İki ülkenin farklı koşulları ve imkanları var. Hollanda’da bütçe sağlanırken, Türkiye’de bu maalesef desteklenmiyor. Ayrıca Türkiye’de öğrenciler okula gitmediklerinde ona yaptırım uygulanmakta zorluk yaşanıyor. Bütün değerlendirmeler sonucunda her öğrenci ve her durum karşısında farklı bir yol izlemek zorunda kalınabiliyor sonucuna varıldı. Proje ekibinin uyum içinde olması ve her şeyi konuşup çözebilmesinin çok değerli olduğu vurgulandı. Birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Bir hafta içinde katılımcıların doldurmaları gereken değerlendirme formuna da buradan ulaşabilirsiniz.

Yaygınlaştırma

Projenin yaygınlaştırma bölümünü Pev Kolej üstlenmişti. Bu etapta yapılması gereken websitesinde  proje özetini, haber bültenlerini, ekibi, faaliyetleri, fotoğrafları, tanıtım videosunu ve son olarak da raporları Türkçe, Felemenkçe ve İngilizce olarak bulabilirsiniz.

Veda yemeği

Perşembe akşamı PEV Kolej Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kazdağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İyilikçi’nin de katıldığı veda yemeği çok keyifli geçti. Yemek boyunca Thea ve Ivo ve Vakıf Yönetim Üyeleri projenin gidişatı, şu anki durum ve ileride yapılabilecek alternatif projelerden bahsettiler. Bunların yanı sıra Türkiye’nin ve Hollanda’nın eğitim sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Güzel bir ekip olmayı sonuna kadar hissettiğimiz ikinci etabı da başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Sırada son buluşma olan Nisan/Mayıs 2024 Hollanda ziyareti var.

Yayım tarihi
Türkçe olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir