Jki-facebook-light


Twitter


Youtube


Jki-linkedin-light

Nieuwsbrief 1: CHANCE ‘Everybody should have a chance’

admin

Eylül 10, 2023

Dit is de eerste nieuwsbrief van het project CHANCE, ‘Everybody should have a chance’. Met dit project willen we bijdragen aan een verbeterde inclusie van leerlingen met een migratieachtergrond binnen het onderwijs. Gedurende dit project is het doel om medewerkers die leerlingen met een migratieachtergrond begeleiden op de scholen Pev Koley (in Denizli, Turkije) en Het Erasmus (in Almelo, Nederland), verder te professionaliseren door kennis en ervaring uit te wisselen. Aan het eind van het project resulteert dit onder meer in een blauwdruk waarin een opleidingstraject is uitgewerkt voor professionals die als doel hebben om leerlingen met een migratieachtergrond optimaal te begeleiden. In deze eerste nieuwsbrief wordt inzicht gegeven in de eerste uitwisseling die plaatsvond in Almelo op woensdag 10 en donderdag 11 mei 2023.

Welkom en kennismaking

Na een goede reis en een kort bezoek aan Amsterdam, is de afvaardiging uit Denizli (Turkije) op dinsdagavond 9 mei gearriveerd in Almelo. De volgende ochtend om 9.00 uur was de groep, bestaande uit negen personen, aanwezig op de ISK-hoofdlocatie van Het Erasmus. Na een hartelijk welkom van directeur onderwijs Hans Ruisch en ISK-afdelingsleider Thea Kruiskamp zijn enkele presentjes uitgewisseld. Hierna hebben er in kleine groepjes rondleidingen plaatsgevonden langs beide, naast elkaar gelegen, schoolgebouwen van de ISK (Internationale Schakelklas). De voltallige groep deelnemers voor deze uitwisseling betrof onderstaande negentien personen.

Het Erasmus
Thea Kruiskamp-Tijhuis    (Afdelingsleider) Thomas Tijhuis    (Onderwijskundige) Janneke Tuin (Leerling- en zorgcoordinator/docent NT2) Seyit Dereli (Docent, vertaler) Hennie Luimes (Docent NT2) Adinda van Affelen van Saemsfoort (Docent muziek) Alida Boessenkool (Docent NT2) Jannet Veerbeek (Docent NT2) Mehtap Gözükeles (Stagiaire, vertaler)   Consilium vitae Ivo van Dongen (Project manager)
Pev KoleJ
Pınar Kaya (Directrice) Işın Orpak Çevik (Project Coordinator) Fulya Uysal (Project Coordinator) Aykut Kurt (Adjuct Directeur + Docent Turks) Tuğba Kıymaz (Docent Turks) Büşra Özen (Schoolbegeleider) Umut Özden (Schoolbegeleider) Ali Cem Girgin (Docent Fysiek) Nesrin Ültay (Docent Rekenen)

Presentatie ISK schoolsysteem

Na de uitgebreide rondleiding, waarbij al volop werd gesproken over het onderwijs op de ISK-locaties van Het Erasmus, heeft Thea Kruiskamp een presentatie gegeven over het schoolsysteem van de ISK. Tijdens deze presentatie is onder meer gesproken over de leerling-populatie op de ISK, de globale inhoud van het curriculum, de manier waarop de (verlengde) intake van nieuwe leerlingen plaatsvindt, de streefdoelen die landelijk worden gehanteerd voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), de wijze waarop de groepen worden ingedeeld, de doorstroom-/uitstroommogelijkheden voor de ISK-leerlingen, de uitdagingen die de ISK kent om het onderwijs optimaal vorm te (blijven) geven en de invulling van het ISK-team met professionals en vrijwilligers. Na deze presentatie en het gesprek dat plaatsvond was het tijd voor een lunch.

Presentatie ISK schoolsysteem

Bijwonen diverse ISK-lessen en Transnational Project Meeting (TPM)

Na afloop van de lunch is de voltallige groep met deelnemers uiteengegaan in kleine groepjes. Het overgrote deel van de deelnemers, voornamelijk lesgevende professionals, heeft in de middag diverse ISK-lessen bijgewoond. In drietallen, onder begeleiding van een vertaler, zijn Nederlandse (NT2) lessen bezocht, maar zijn ook bezoekjes gebracht aan lessen van praktijkvakken als ICT, muziek en koken. Gelijktijdig met deze lessen heeft de projectgroep (bestaande uit Thea Kruiskamp-Tijhuis, Thomas Tijhuis, Pınar Kaya, Işın Orpak Çevik, Fulya Uysal en Ivo van Dongen) de eerste Transnational Project Meeting (TPM 1) gehad. Tijdens deze bijeenkomst is de opzet van het project besproken en vooruitgeblikt op de planning.

Bijwonen diverse ISK-lessen en Transnational Project Meeting (TPM)

Afsluitend gesprek dag 1

De eerste dag is afgesloten met een gezamenlijk gesprek waarin is teruggeblikt op de rondleiding, presentatie en bijgewoonde lessen. Tijdens dit gesprek hebben de bezoekers uit Denizli veel vragen gesteld om hun beeld van de ISK en het NT2-onderwijs optimaal te kunnen vormen. Rond 16.00 uur was de eerste dag van de tweedaagse uitwisseling voorbij.

Presentatie Pev Kolej Denizli

Op de tweede dag, donderdag 11 mei 2023, is afgetrapt met een presentatie over het schoolsysteem in Turkije. Hierin hebben de gasten uit Denizli (Pev Koley) een toelichting gegeven op de manier waarop zij andere scholen begeleiden in het bieden van onderwijs aan leerlingen met een migratieachtergrond en de uitdagingen waar men in Turkije tegenaan loopt. Dankzij deze presentatie kwam een inhoudelijk gesprek op gang over de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlandse en Turkse onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond. Het grootste verschil tussen beide is dat in Nederland leerlingen met een migratieachtergrond, tijdens de eerste twee jaar dat ze hier onderwijs volgen, bij elkaar in de klas zitten op een ISK-locatie, hoewel in Turkije de leerlingen met een migratieachtergrond direct bij Turkse leerlingen in de klas komen. Naar aanleiding van deze constateringen zijn ideeën uitgewisseld over een vervolgproject om in een kleinschalige setting de ‘Nederlandse manier’ toe te passen op één van de scholen in Denizli.

Presentatie ISK-curriculum en gesprek Turkse ISK-leerlingen

Tijdens het tweede deel van het ochtendprogramma hebben diverse medewerkers van de ISK een presentatie gegeven over de concrete invulling van het ISK-curriculum op het Het Erasmus. Hierin is gedetailleerd uitgelegd hoe een leerling van fase 0 (instroomklas) doorstroomt naar fase 1 en fase 2. Per fase is toegelicht hoe het curriculum is opgebouwd qua leerlijnen (op het gebied van Nederlands, Rekenen en Wiskunde), woordenschat, burgerschap, coaching van de mentor en diverse lesmethodes. Daarnaast is uitgelegd hoe er wordt omgegaan met zaken als alfabetisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), praktijkvakken als sport, tekenen/handvaardigheid, ICT, muziek en beroepsvoorbereidende vakken (economie, koken, techniek, zorg), interne/externe ondersteuning (en/of zorg) voor de leerlingen en de overgang van de ISK naar het reguliere onderwijs. Naar aanleiding van deze uitgebreide presentatie hebben de collega’s uit Denizli een inhoudelijk gesprek gevoerd met drie ISK-leerlingen van Turkse komaf. Hierin is vooral gesproken over de ervaringen van de Turkse leerlingen, zowel op persoonlijk als onderwijsinhoudelijk vlak.

Presentatie ISK-curriculum en gesprek Turkse ISK-leerlingen

Locatiebezoek AMV en afsluitend diner

Na de lunch is de voltallige groep met deelnemers afgereisd naar het nabijgelegen Wierden, waar een bezoek is gebracht aan de opvanglocatie AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Hier verblijven meerdere ISK-leerlingen van Het Erasmus. Tijdens een rondleiding hebben de deelnemers zicht gekregen op de woonomstandigheden van de leerlingen en is uitvoerig gesproken over de manier waarop deze minderjarige migranten worden ondersteund en begeleid. Na dit interessante locatiebezoek is ’s avonds de uiterst waardevolle tweedaagse uitwisseling afgesloten met een heerlijk en gezellig diner bij restaurant Kreta in Almelo. Van 7 tot en met 10 november 2023 reist een delegatie van Het Erasmus af naar Denizli om de tot dusver geslaagde kennisuitwisseling voort te zetten. We kijken ernaar uit!Recent Posts


Nieuwsbrief 1: CHANCE ‘Everybody should have a chance’Eylül 10, 2023


HaberBülteni1: CHANCE ‘Everybody should have a chance.’Eylül 10, 2023


Newsletter1: CHANCE ‘Everybody should have a chance’Eylül 6, 2023

Categories


English


Nederlands


Türkçe


Tags :
ISK,Presentatie
Share This :

Address

Contact

Work

Newsletter© 2022 This project by PEV College