CHANCE NOVEMBER

Pev Kolej, Avrupa Birliği Erasmus+ programının CHANCE projesi kapsamında, Hollanda’dan Het Erasmus School öğretmenlerini projemizin ortakları olarak ağırladı. Projenin ortak amacı, göçmen kökenli öğrencilerin eğitim sistemi içindeki dahil edilme düzeyini artırmaktır. Bu projenin ilk aşaması Mayıs ayında gerçekleşti. Pev Kolej öğretmenleri, Hollanda’daki Het Erasmus School’u ziyaret etti ve International Transition Class (ISK) sınıfını gezerek deneyim… Okumaya devam et CHANCE NOVEMBER

Yayım tarihi
Türkçe olarak sınıflandırılmış

CHANCE NOVEMBER

“Pev Kolej heeft, als onderdeel van het CHANCE-project van het Erasmus+-programma van de Europese Unie, docenten van Het Erasmus School in Nederland verwelkomd als onze projectpartners. Het gezamenlijke doel van het project is om de inclusie van studenten met een migratieachtergrond te verbeteren binnen het onderwijs systeem. De eerste fase van dit project vond plaats… Okumaya devam et CHANCE NOVEMBER

Yayım tarihi
Nederlands olarak sınıflandırılmış

CHANCE NOVEMBER

“Pev Kolej, the CHANCE project under the Erasmus+ program of the European Union, welcomed teachers from Het Erasmus School in the Netherlands as our project partners. The common goal of the project is to improve the inclusion of students with a migration background within the education system. The first phase of this project took place… Okumaya devam et CHANCE NOVEMBER

Yayım tarihi
English olarak sınıflandırılmış